Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
1 3월 카드 무이자할부 안내 (3월 1일 ~ 3월 31일)
 
 
2 펠리스의 계좌정보
 
 
3 란제리 도매문의 환영
 
 
4 필독!! 교환과 반품 안내
 
 
5 Dreamgirl 2016/2017 Collection 신상품과 품절 상품 입고!!
 
 
6 일부 상품 가격 인상
 
 
7 1+1 사은 행사 (~10월 31일)
 
 
8 품절 인기상품 재입고!
 
 
9 란제리 적립금 5%로 전격 상향 조정!!
 
 
10 상품 배송비 인상!
 
 
 
 
 
D9766
70,000원
 
D9320
70,000원
 
D9382 Black
34,000원
 
D8735 Black
40,000원
 
 
D8694 White
60,000원
 
D8694 Red
63,000원
 
D8694 Black
63,000원
 
D1380 Red Black
21,000원
 
 
D0220
20,000원
 
D0187 Iris Black
52,000원
 
D0212
58,000원
 
D0211
40,000원
 
 
D0205
48,000원
 
D9734 (DC)
44,000원
 
D1411
20,000원
 
D0006X Red
11,000원
 
 
D0097
42,000원
 
D7177 Coral
16,000원
 
D0001 Nude
16,000원
 
D8626 Black
72,000원
 
 
 
D9715 (DC)
50,400원
 
D4819 Plum (DC)
20,000원
 
D1380 Black Gold (DC)
9,100원
 
D9719 (DC)
33,600원
 
 
D8735 Hot Pink (DC)
19,600원
 
D9773 (DC)
36,400원
 
D9738 (DC)
36,400원
 
D9739 (DC)
39,200원
 
 
D9367 (DC)
75,600원
 
D9385 White (DC)
22,400원
 
D1335 Red (DC)
5,000원 (품절)
 
D1335 Black (DC)
5,000원 (품절)
 
 
STM30104 (DC)
39,200원
 
D3773 (DC)
15,000원
 
D0210 (DC)
19,600원
 
D9385 Red (DC)
22,400원
 
 
CQ1916 (DC)
20,000원
 
D9712 (DC)
56,000원
 
D9767
46,200원
 
CQ1194 Red
26,000원
 
 
 
 
 
사업자등록번호 207-04-45469 [사업자정보확인]   통신판매업신고번호 송파구청 제 160호
서울 송파구 마천동 307-9 101호  S&J  대표 김소원
고객센터 02-409-6684 
[약관] [개인정보처리방침] [개인정보 책임자 김소원]
Copyright ⓒ 펠리스 All Rights Reserved.